บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายประสิทธิ์  ประชุมเหล็ก
ครูชำนาญการ
                                                        
                                                                          นางณัฎฐิดา  ถีระพันธ์                                                                    นางสาวกฤติพร  โพธารินทร
                                                                                  ตำแหน่ง ครู                                                                         ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

   

นางสาวปวีณา บุญหาญ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น